Ömer Termal Kaplıca

Ömer Termal Tarihi

Eski çağlardan bugüne Termal sular Afyon bölgesinde kullanılagelmiştir. 10 bin seneden beri bölge topluluklarının hizmetinde olan termal sular, Romalılar, Mısırlılar, Persler ve Türkler tarafından tedavi ve terapi amacıyla kullanılmıştır.

Ömer Termal Tatil köyü ve kaplıcalarının bulunduğu yerde Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 9. cildinde belirtildiğine göre Ömer Köyü Kaplıcaları bulunuyordu. Evliya Çelebi bu köyde misafir olmuş ve Ömer Kaplıcası'nın suyunu methetmiştir.

Afyon Sancak Beyi romatizmalarına Ömer Kaplıcalarında bulunan kaplıca suyu çamuru vesilesiyle şifa bulduğu için küçük bir havuz yaptırmıştır. Diğer yüyük havuzu ise Tütüncüzede Hacı Hasan tarafından yaptırılmıştır. Bu kişi Şair Fevzi'ye miladi 1889 yılında, Ömer Tatil Köyü tesisinde gelip görebileceğiniz kabartılı kitabeye şu metinleri yazdırmıştır.

"Dühancızade El Hac Hasan Ağa bu hamamı, Müceddet yaptı, arzetti bu hayrı Mevlaya
 Buyur tarihi inşasın bunun cevherle ey Fevzi, Hakikat bir büyük asar bıraktı dari Dünyaya   "         

Yine tesislerde kaplıcalara ismine veren Ömer Dede türbesi bulunmaktadır. Kaplıca tarihini yaşatacak olan ahşap kısımları İstiklal savaşı öncesinde düşman askerleri tarafından yakılan  hamam binası restore edilmektedir.

Ömer Termal

Duha Turizm Termal Otel İşletmeleri

Sanayi  Ve  Ticaret  Limited   Şirketi

 
space