Ömer Termal Kaplıca

Hata
  • XML Parsing Error at 1:202. Error 9: Invalid character

Ömer Termal Kapl?ca suyu:

Termal Havuz
Ömer Termal Kapl?calar? tesisleri 06.04.2007 tarihinde Sa?l?k Bakanl???'ndan Kapl?ca Tesisi ??letme Belgesi alm?? olup bu belge ile faaliyelerini sürdürmektedir.

Kapl?ca suyunun kaynaktaktan ç?k?? s?cakl??? 105 derecedir. Ömer Termal kapl?ca suyu bikarbonatl?, klorürlü, sodyumlu, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sülfat, florür (litrede 5,54 mg), demir içermekte olan termomineral sudur.

Yar? olimpik kapal? termal havuz:

Ömer Kapl?calar? yar? olimpik termal havuz 25 metre uzunlu?unda olup 25 metre geni?li?indedir. Yeti?kinler için 1,5 metre olan havuz derinli?i çocuklar için 0.5 metredir. Termal Havuzun s?cakl??? ise 32 derecedir.


Termal Havuzlar

Afyom Ömer Termal Tatil köyü bünyesinde kür merkezi kapsam?nda bayanlar ve erkekler için olmak üzere iki adet termal havuz bulunmaktad?r. Bu havuzlar?n s?cakl?klar? 40 - 42 derece aras?ndad?r.

Türk Hamamlar?

HamamYine bayanlar ve Erkekler için ayr? ayr? olmak üzere 2 adet hamam bulunmaktad?r. Hamamlarda kese ve köpük masaj? mevcuttur.


Sauna

SaunaÖmer Termal tesislerinde yararlanabilece?iniz bir ba?ka imkan da saunad?r. Vücudumuzdaki toksinlerin at?lmas?n? ve metabolizman?n h?zlanmas?n? sa?layan sauna ayn? zamanda vücut direncini artt?r?r.Masaj Ünitesi

MasajAlanlar?nda uzman personeli ile tüm vücudunuza veya bölgesel olarak uygulanabilecek klasik masaj, özel bitki özlü masaj ya?lar? ile uygulad???m?z Aromaterapi masaj? ve Anti-sellülit mesaj? ile hizmet vermektedir.
  • Klasik masaj:
    Tüm vücuda veya belli bir bölgeye uygulanabilir. Kaslar?n yumu?at?lmas?, a?r? ve stresin giderilmesi, , bedensel ve ruhsal gev?emeyi sa?layan  masajd?r.
  • Aromaterapi masaj?: 
    Bitki özlü masaj ya?lar?yla uygulanan bu masaj türünde bitkisel aroman?n sinir sistemi üzerindeki etkisiyle masaj?n yarar?n? artt?rmaktad?r. Tamam?yla  dinlendirme amaçl? bir masaj türüdür.
  • Anti-Sellülit Masaj?:
    Fazla ya? bulunan kar?n, kalça ve basenlere selülit ya?? kullan?larak vurma ve yo?urma tekni?i ile uygulan?r.


Aromaterapi Banyosu

aromaterapiÖzel bitki özleri ile banyo kürü ?eklinde uygulanmaktad?r.

Yosun Maskeleri
Tüm vücuda veya yüze uygulanan çok faydal? bak?m maskeleridir.


Cilt Bak?m? ve Saç Bak?m?

bak?mKi?inin gereksinimine göre ki?iye özel uygulamalar yap?lmaktad?r.

 

 

Duha Turizm Termal Otel ??letmeleri

Sanayi  Ve  Ticaret  Limited   ?irketi

 
space